Mikä on brändistrategia ja mihin sitä tarvitaan?

Brändistrategia, mikä se on? Meillä on jo graafinen ohjeisto, eikö se riitäkään?

Yllättävän usein brändiä koskevat linjaukset rajoittuvat siihen, miltä yritys näyttää: Logoon, tunnukseen, typografiaan, väreihin ja erilaisiin sovelluksiin, kuten ilme lomakkeissa, www-sivustolla, ilmoituksissa jne.

Nämä kaikki ovat arvolupauksen luomisen kannalta tärkeitä rakennusaineita, mutta ennen ilmeen suunnittelua on toki tärkeää määritellä se, mitä ilmeen tulee viestiä.

Uskottavan brändin luomiseen tarvitaan yrityksen selkeys oman liiketoiminnan ja brändin ydinkysymyksistä. Kyse on siis siitä, että yritys tuntee ja tietää, miksi se on asiakkailleen tärkeä.

Keskiössä tulee tällöin olla asiakas ja asiakkaan kokema hyöty. Tämä hyöty tiivistetään arvolupaukseen, joka on liiketoimintasuunnitelman pohjalta tehdyn brändistrategian ydin.

Mitä brändistrategian tulisi sisältää?

Ensin lyhyt kertaus siitä, mitä brändillä tarkoitetaan. Brändi on maine ja tarina, joka yrityksestä muodostetaan. Se siis on jotain, minkä vastaanottaja luo omassa päässään kohtaamisten tuloksena.

Tähän kokemukseen on mahdollista vaikuttaa ainoastaan silloin, kun tiedostaa yrityksen olemassaolon tarkoituksen sekä tehtävänsä asiakkaan maailmassa.

Lisäksi on tärkeää tuntea asiakkaan ajatusmaailmaa ja arvoja, jotta voidaan luoda yritykselle sellainen ilme ja tunnelma, joka mahdollistaa yhteyden asiakkaaseen.

Brändistrategiassa pitäisi määritellä vähintään seuraavat asiat:

1. Ymmärrys siitä, keitä me olemme, mikä on tehtävämme ja tarkoituksemme

 • Olemassaolon oikeutus
 • Tavoite
 • Arvot
 • Strategian kulmakivet
 • Tarina

2. Ketä varten olemme olemassa ja kuka on asiakkaamme

 • Asiakas ja motiivit
 • Ratkaisumme

3. Kuinka viestimme, jotta löydämme yhteyden

 • Ainutlaatuinen lupaus
 • Graafinen ilme
 • Äänensävy ja tunnelma

 

Brändistrategia määrittelee brändin roolin osana yrityksen strategiaa. Ja sen päätehtävä on toimia brändin hallinnan työkaluna  jokapäiväisessä työssä.

Mitkä ovat brändistrategian hyödyt?  

Brändistrategiasta saa parhaan hyödyn, kun se on suunniteltu aidosti asiakasymmärryksen ja syvän itsetuntemuksen pohjalta. Suunnitelma ei itsessään kuitenkaan pelasta ketään, ellei sitä viedä käytäntöön.

Viestinnän suunnittelussa avainasemassa onkin jalkauttaminen eli brändistrategian vieminen jokapäiväiseen työarkeen. Tämä on mahdollista kun koko yritys ylintä johtoa myöten sitoutuu brändistrategiaan ja arvolupaukseen. Tällöin brändikokemusta voidaan aidosti johtaa siten, että se hyödyttää koko yrityksen kasvua.

Vahvat tarinat ja myönteinen maine syntyvät sitä kautta, että yritys toimii kuten se kertoo toimivansa – kaikissa tilanteissa. Siitä on brändin rakentamisessakin oikeastaan kyse. Tiedetään yrityksen olemassaolon perimmäinen tarkoitus ja se, mitä hyötyä ja arvoa asiakas voi tuotteidemme ja palvelujemme avulla saada. Kun brändin ydin on kirkas, siitä on ilo kertoa niin viestinnän kuin graafisen ilmeen kautta.

Kirkas brändin ydin hyödyntää yritystä ainakin seuraavilla tavoilla:

 • Se helpottaa yrityksen palvelujen, tuotteiden ja tarinan myyntiä
 • Se kasvattaa brändin arvoa
 • Se lisää asiakasuskollisuutta
 • Se lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä
 • Se helpottaa rekrytointia

Mitä sitten kun brändistrategia on valmis?

Brändistrategian luominen on ensimmäinen askel kohti vahvaa ja erottuvaa brändiä, mutta todellinen vaikutus syntyy vasta sen jalkauttamisesta käytännön toimiin. Kun strategia on valmis, se on tuotava osaksi päivittäistä markkinointiviestintää ja yritysten arkea.

Brändistrategian jalkauttaminen vaatii yhtenäisyyttä ja sitoutumista organisaation kaikilta tasoilta. Se tarkoittaa, että kaikki työntekijät ymmärtävät brändistrategian perusperiaatteet ja toimivat niiden mukaisesti. Sisäinen koulutus ja viestintä ovat tässä avainasemassa.

Visuaalinen ilme ja viestintämateriaalit tulisi päivittää vastaamaan brändistrategian linjauksia. Näin varmistetaan, että ulkoinen viestintä on yhdenmukaista brändin arvojen ja viestin kanssa. Brändi näkyy kaikessa, aina verkkosivustolta markkinointikampanjoihin.

Kun brändistrategia on juurtunut organisaation kulttuuriin, se luo vahvan perustan pitkäaikaiselle menestykselle. Sen myötä sidosryhmät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit alkavat tunnistaa yrityksenne ja alkavat luottaa brändiinne entistä enemmän.

Brändikäsikirja helpottaa yrityksen brändistrategian jalkauttamista päivittäiseen työarkeen.
Kun brändistrategia luodaan työpäivään juurtuvaksi brändikäsikirjaksi, se toimii oppaana kaikissa asiakaskohtaamisissa saaden henkilöstön toimimaan ylpeänä asiakkaansa ja yrityksensä parhaaksi.  

Jatkuva seuranta ja arviointi ovat myös välttämättömiä. Brändistrategia ei ole staattinen, ja sitä on sopeutettava muuttuviin olosuhteisiin ja asiakastarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan brändistrategian jalkauttaminen vaatii omistautumista, mutta sen tulokset ovat merkittäviä. Brändin tulee heijastaa tärkeintä tehtäväänne ja strategianne ydinlupausta ja näkyä koko yrityksen toiminnassa. Siten se auttaa yritystänne erottautumaan kilpailijoista ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä markkinoilla. 

Haluatko tietää lisää?

Hyödyttikö tämä blogi sinua? Vanhaa tuttua ja vai uutta juttua? Olitko jostain asiasta eri mieltä vai vastasiko tämä sinunkin ajatuksiasi brändin suunnittelun tarpeesta? Jos haluat kuulla lisää tekemästämme brändistrategiatyöstä ja sen hyödyistä, laita viestiä tai soita!

Teemme myös hyvin kohtuuhintaista brändiauditointeja yrityksille, jotka kaipaavat ulkopuolista näkemystä brändin tämän hetkiseen tilaan.

Ollaan kuulolla!

Tiia-Leena Haataja

AD, brändistrategi ja markkinointialan yrittäjä,
jonka intohimona on suunnitella kokonaisvaltaista brändiviestintää
yksittäisten toimenpiteiden sijaan.

Heräsikö ajatuksia tai kysymyksiä?
Lähetä viestiä tai soita niin jutellaan lisää!

Kiitos viestistäsi. Se on lähetetty.
Tapahtui virhe, kun viestiäsi yritettiin lähettää. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.

Voit myös lähettää sähköpostia

tiia-leena@cuvio.fi

tai soittaa

0407338622