Mikä on vahvan brändin salaisuus?

Brändi on yhteenlaskettu käsitys kaikista asioista, jotka ihminen on yrityksestä tavalla tai toisella kokenut. Logo ei ole brändi, mutta se on brändin symboli. Viestintä, markkinointi, myynti, palvelu ja henkilöstö luovat kaikki yrityksen tarinaa ja mainetta.

Kun niin moni asia vaikuttaa brändiin, miten voidaan lähteä rakentamaan aidosti vahvaa brändiä? Ihan kaikkeen ei yritys voi itse vaikuttaakaan, brändi kun syntyy vastaanottajan päässä. Mutta suunnittelemalla ja ymmärtämällä sen, mistä tarinat ja mielikuvat lähtevät liikkeelle, ollaan vaikuttamassa myös näiden syntyyn.

Yksi keskeinen brändin rakentamisen elementti on yrityksen ymmärrys omasta olemassaolon tarkoituksestaan. Eli syy, miksi juuri teidän yritys on olemassa. Asia voi tuntua yksinkertaiselta. Kyllähän kaikki nyt yrityksensä tarkoituksen tietävät. Vai tietävätkö?

Yrityksen olemassaolon tarkoituksesta tärkeydestä puhutaan paljon. Enää ei voida hyväksyä sitä, että yritys on olemassa vain tuottaakseen voittoa omistajilleen. Kasvu ja voitto ovat seurausta hyvin tehdystä työstä, ei syy olla olemassa.

Tarkoituksen määrittely ei ole välttämättä helppoa, vaikka kyse on yksinkertaisen tuntuisesta asiasta. Yrityksenne tuottaa palveluita ja tuotteita, koska sillä on taito niitä tuottaa ja kyky auttaa asiakkaita. Yhtä totta on, että jokaisen tehtävä työtä elääkseen ja kyllä, yritysten on jatkossakin tavoiteltava kannattavuutta ja voittoa omistajilleen.

Mutta tarkoituksen määrittelyssä keskitytäänkin siihen, että luodaan merkitys, joka helpottaa työn tekoa ja elannon hankintaa. Ja luo siten myös edellytykset vahvalle ja menestyvälle yritykselle. Sillä tiimi, jolla on sama päämäärä, ja jossa jokainen tekee parhaansa tuppaa voittamaan.

Yrityksen tarkoituksen kirkastamisella ja siitä viestimällä voidaan helpottaa työn tekoa, lisätä henkilöstön halua tehdä parhaansa ja vahvistaa sitä kautta yrityksen kasvukykyä.

Kun yrityksen kaikki ihmiset tietävät työn tekemisen tarkoituksen (esimerkiksi ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen, Tesla), se antaa yrityksen ihmisille motivaatiota kehittää yrityksen toimintaa haluttuun suuntaan. Ja kun toimintaa kehitetään kirkas fokus mielessä, luodaan arvoa josta asiakas on myös valmis maksamaan.

Tarkoituksen sisäistäminen onkin ratkaiseva askel kun lähdetään systemaattisesti rakentamaan myönteistä brändimielikuvaa ja menestyvää yritystä.

Jos haluat tietää lisää brändin suunnittelusta, lue blogi kolme yleisintä brändimokaa, ja kuinka vältät ne

Jokainen motivoinut työntekijä on yrityksenne tärkein kasvo ja
brändin rakentaja.

Jäätelöyritys Kolme kaveria halusi perustaa jäätelötehtaan, koska se halusi nostaa puhtaista kotimaisista aineksista tehdyn ruuan kunniaan. Kun tarkoitus on selkeä, se ohjaa kaikkea toimintaa ja lisää työn mielekkyyttä. Samasta syystä kun jäätelöntekijä saapuu aamulla sekoittamaan jäätelöaineksia asiakas valitsee tuotteen kaupassa. Kotimaisuus, maku ja raaka-aineiden puhtaus ovat hänen arvoasteikossaan korkealla. Jäätelövalinta on yksi konkreettinen merkki tästä.

Tarja Turtion Oy:n tarkoituksena on auttaa synnyttämään parempaa johtajuutta.
Arvolupaus on kiteytetty sloganiksi: Kohtaa, kasvaa ja kukoista.
Logon ja arvolupauksen suunnittelu Cuvio design.

Miten yrityksen olemassaolon tarkoituksen voi määrittää?

Brändistrategiaa suunniteltaessa käydään yrityksen perusteet läpikotaisin, myös yrityksen olemassaolon tarkoitus. Tämän pikatestin avulla voit selvittää, kuinka hyvin tunnet yrityksesi olemassaolon tarkoituksen.

Muista, että tuloksen tekeminen ei voi olla yrityksen tarkoitus, se on seurausta hyvin tehdystä työstä.

1. Mikä on ydinosaamisemme?

Minkä te osaatte parhaiten? Mitä puuttuisi, jos teidän yritystänne ei olisi?

2. Mikä saa teidät joka päivä tulemaan töihin?

Mieti ihan tavallista aamua kun olet lähdössä töihin. Mikä saa sinut lähtemään töihin? Mitä tehtävää lähdet tekemään? Ja mitä sinun työsi ratkaisee? Minkälaisia ongelmia ratkaisette yhdessä?

3. Kuinka haluamme toimintamme muuttavan maailmaa?

Kun onnistutte työssänne, mitä tapahtuu? Miten se muuttaa asiakkaiden tai sidosryhmän maailmaa? Miten se muuttaa sinun ja koko tiiminne maailmaa?

Yksinkertaisiin kysymyksiin on joskus vaikea löytää yksinkertaisia vastauksia. Usein olemassaolon tarkoitus on yrityksen alkutaipaleella kirkas, mutta himmenee työarjen koittaessa tai markkinan radikaalisti muuttuessa. Usein voi olla vaikea nähdä metsää puilta, jos aika menee kiireisempien töiden tekemiseen.

Mutta ei hätää. Olemassaolon tarkoitustaan on hyvä aika ajoin myös päivittää. Kun tarkoitus on taas kirkas, on helppoa olla ylpeä työstään ja yrityksestä, jossa työskentelee!

Kun yrityksen olemassaolon tarkoitus on kirkas, se hyödyttää teitä näin:

  • On helpompi luoda viestintää eri kanaviin
  • Työ tuntuu tarkoituksenmukaiselta
  • Oma rooli on selkeä osa kokonaisuutta
  • Asiakas voi olla brändistänne ylpeämpi
  • Markkinointi helpottuu
  • Myynti helpottuu
  • Ostaminen helpottuu
  • Brändi vahvistuu
  • Saatte uusia asiakkaita helpommin
  • Yritys kasvaa

Jos kaipaat brändistrategian suunnitteluun sparrausta, varaa etäpalaveriaika, niin jutellaan aiheesta lisää!

Tiia-Leena Haataja
AD, inhimillinen brändintekijä ja markkinointialan yrittäjä,
jonka intohimona on suunnitella kokonaisvaltaista brändiviestintää
yksittäisten toimenpiteiden sijaan.


Heräsikö ajatuksia tai kysymyksiä?
Lähetä viestiä tai soita niin jutellaan lisää!

Kiitos viestistäsi. Se on lähetetty.
Tapahtui virhe, kun viestiäsi yritettiin lähettää. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.

Voit myös lähettää sähköpostia

tiia-leena@cuvio.fi

tai soittaa

0407338622