Brändistrategia

Brändistrategia tulee olla keskeinen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Se määrittelee brändin roolin osana yrityksen strategiaa: brändin ominaisuudet, arvot, persoonallisuuden sekä identiteetin. Brändistrategiassa kirkastuu se, mitä yritys lupaa asiakkailleen.

Brändistrategia luo vahvan pohjan brändille

Brändistrategiassa on kysymys asiakkaan uskollisuuden voittamisesta sekä keinoista, jolla tämä uskollisuus saavutetaan. Brändin tärkein tehtävä on rakentaa asiakasuskollisuutta ja lisätä luottamusta brändin tarjoamaan kokemukseen.

Henkilökunta on yrityksen tärkein kohderyhmä: jos oma porukka ei usko brändilupaukseen, ei siihen usko asiakaskaan. Olipa kyse mainonnasta, sisältömarkkinoinnista, uuden työntekijän rekrystä tai myyntitilanteesta, on jokaisen työntekijän ja yrityksen viestintää tekevän henkilön tärkeää tuntea yrityksen brändin ydin: Miksi yrityksemme on olemassa, mihin uskomme ja mitkä ovat ne vahvuudet, joilla yrityksemme selviää tulevaisuuden haasteista.

Brändin kirkastus on kolmivaiheinen ja se tehdään työpajojen muodossa yrityksenne työntekijöitä osallistaen: Ensin selkeytetään ne ydinasiat, joista brändi rakentuu. Sen jälkeen muotoillaan arvolupaukseen sopiva brändi-ilme, joka jalkautetaan kolmannessa vaiheessa päivittäiseen markkinointiviestintään.

Brändistrategian suunnittelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan ja se on mahdollista tehdä eri laajuisina palvellen monenlaisia tarpeita ja eri kokoisia yrityksiä.

Lue lisää
Vähemmän

Konseptisuunnittelu helpottaa viestinnän pysymistä yhtenäisenä

Konsepti on suunnitelma, jossa kootaan tapahtuman tai kampanjan idea, tavoitteet, kohderyhmät ja keinot yhteen ennen kuin ne viedään käytäntöön. Konseptisuunnittelussa siis muotoillaan yksittäisistä ideoista kokonaisuus, joka toimii ja tuottaa toivotun tuloksen.

Markkinointi- ja kampanjakonseptit helpottavat kokonaisuuksien koossa pitämistä silloin kun toimenpiteet jakautuvat moniin eri kanaviin ja vaikuttavat usean eri myyjän tai esittelijän myyntityöhön.

Visuaalinen konsepti taas määrittelee ne elementit, joilla graafinen ilme pysyy yhtenäisenä useissa eri kanavissa.

Markkinointikonseptista on suurta hyötyä vaikkapa tapahtumamarkkinoinnissa. Kun tapahtumalle on luotu selkeä konsepti ja tavoitteet, voi myyjät keskittyä itse myyntityöhön eikä voimavaroja mene kokonaisuuden hahmottamiseen. Kun konsepti luodaa brändistrategian pohjalle, kaikki tehdyt markkinointitoimenpiteet vahvistavat myös brändiä.

Cuviolla on vahvaa kokemusta markkinointikonseptien suunnittelusta mm:

  • Asuntomessuille
  • Rakennusalan messuille
  • Kaupallisiin kampanjoihin
  • Graafiseen ilmeeseen

Lue lisää
Vähemmän

Heräsikö ajatuksia tai kysymyksiä?
Lähetä viestiä tai soita niin jutellaan lisää!

Kiitos viestistäsi. Se on lähetetty.
Tapahtui virhe, kun viestiäsi yritettiin lähettää. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.

Voit myös lähettää sähköpostia

tiia-leena@cuvio.fi

tai soittaa

0407338622

5 teesiä onnistuneeseen viestintään

1

Ihminen on
tärkein

Viestintää tehdään aina ihmiseltä ihmiselle. Kun viestinnän ydinsisältö on kirkas, monikanavainen viestintä on helpompi toteuttaa fokuksen pysyessä kirkkaana.

2

Kokonaisuuksista yksityiskohtiin

Jotta kaikki viestintä olisi yhdestä puusta veistettyä, tarvitaan selkeä strategia, jonka pohjalta voidaan luoda laadukasta markkinointia. Kun iso kuva on selkeä, on helpompaa keskittyä yksityiskohtiin.

3

Ilmeen suunnittelu on tunnelman muotoilua

Visuaalinen ilme ja
muodot ja värit vaikuttavat tunteisiimme. Niiden voima on tärkeää ymmärtää yhtenäistä ja erottuvaa brändiä luotaessa.
Millainen tunnelma teidän viesteistänne tulisi välittyä?

4

Tarinassa
vara parempi

Tarinat luovat todellisuutta ja siksi niillä on niin paljon voimaa. On myös tärkeä tunnistaa se, kuka tarinaa kertoo ja kuka sen sisältöön voikaan vaikuttaa.
Millainen teidän tarina on?
Mihin se teitä kuljettaa?

5

Yhdessä olemme vahvempia

Luottamus, selkeät roolit ja samaan maaliin tähtääminen mahdollistavat onnistumisen. Olen avoin ja joustava viestinnän kumppani tai osa tiimiänne. Ota yhteyttä niin
keskustellaan lisää!