Tämä kuvio toimii!

Cuvio on brändisuunnitteluun erikoistunut markkinointitoimisto.
Arvolupaus "Tämä kuvio toimii" lunastetaan raikkaalla ja puhuttelevalla graafisella suunnittelulla sekä viestinnällä, jonka päätehtävänä on kasvattaa brändinne arvoa.

LUE BLOGI

Palvelut

Brändi & konseptisuunnittelu

Vahvuutenamme on selkeän brändistrate-gian luominen helposti käytettävään ja omaksuttavaan muotoon. Lisäksi teemme myynnin tueksi markkinointikonseptisuun-nitelmat tutkitun tiedon pohjalta, asiakasta kuunnellen.

Vahvuutenamme on selkeän brändistrate-gian luominen helposti käytettävään ja omaksuttavaan muotoon. Lisäksi teemme myynnin tueksi markkinointikonseptisuun-nitelmat tutkitun tiedon pohjalta, asiakasta kuunnellen.

Visuaalinen suunnittelu

Vahvuutenamme on selkeän brändistrate-gian luominen helposti käytettävään ja  markkinointikonseptisuun-nitelmat tutkitun tiedon pohjalta, asiakasta kuunnellen.

Vahvuutenamme on selkeän brändistrate-gian luominen helposti käytettävään ja omaksuttavaan muotoon. Lisäksi teemme myynnin tueksi markkinointikonseptisuun-nitelmat tutkitun tiedon pohjalta, asiakasta kuunnellen.

Sisällön suunnittelu

Vahvuutenamme on selkeän brändistrate-gian luominen helposti käytettävään ja omaksuttavaan muotoon. Lisäksi teemme myynnin tueksi markkinointikonseptisuun-nitelmat tutkitun tiedon pohjalta, asiakasta kuunnellen.

Vahvuutenamme on selkeän brändistrate-gian luominen helposti käytettävään ja omaksuttavaan muotoon. Lisäksi teemme myynnin tueksi markkinointikonseptisuun-nitelmat tutkitun tiedon pohjalta, asiakasta kuunnellen.

Brändistrategiaan selkeytetään ne ydinasiat, joista brändinne arvo rakentuu. Selkeä brändistrategia tekee yrityksenne markkinointiviestinnästä yhtenäistä, se helpottaa myyntiä ja kasvattaa brändinne arvoa asiakkaidenne silmissä.

Vahvuutenani on selkeän brändistrategian luominen ja sen toteuttaminen helposti käytettävään ja omaksuttavaan muotoon.

Yritysilmeen tärkein tehtävä on visualisoida brändin ydin eli yrityksen arvolupaus. Lisäksi merkittävä osa kaikesta viestinnän vaikuttavuudesta luodaan graafisen suunnittelun keinoin.

Olen saanut kiitosta raikkaan ja tasapainoisen ilmeen luomisesta, joka selkeyttää yrityksen viestintää miellyttävällä ja muista erottuvalla tavalla.

Viestinnän sisällöt ovat yrityksen arvojen ja strategian jalkauttamisen tärkeimpiä työkaluja. Hyvät sisällöt saavat henkilökunnan toimimaan ylpeänä yrityksensä parhaaksi ja kasvattavat asiakkaidenne uskollisuutta brändiänne kohtaan.

Luon viestinnän strategian ja sen pohjalta sisältötekstit viestinnän tarpeisiinne.

Cuvio on enemmän kuin mainostoimisto!

Cuvio on yhtenäisen brändin, raikkaan visuaalisen ilmeen ja viestinnän suunnitteluun erikoistunut espoolainen markkinointitoimisto. Cuvion perustaja Tiia-Leena Haataja on tehnyt 20 vuoden uran AD:na, graafisena suunnittelijana sekä markkinointivastaavana.

- Haluan ymmärtää syvällisesti asiakkaani liiketoimintaa ja lähestyn viestinnän tarpeita yrityksen arvolupauksesta käsin. Tämä auttaa luomaan viestinnälle puhuttelevan graafisen ilmeen ja sisällön, jotka yhdessä paketoivat tuotteen tai palvelun helpommin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

- Yrityksenne logo, nettisivut ja kaikki markkinointiviestintä kannattaa suunnitella brändistrategian pohjalle. Tällöin ne ovat osana yhtenäistä ja vahvaa brändiä.

Yhteistyöterveisin:
Tiia-Leena Haataja

Yritykseni on rakennettu intohimosta visuaalista suunnittelua kohtaan ja rakkaudesta tarinan voimaan.
On upeaa nähdä, miten vasta ajatuksissa olleet suunnitelmat löytävät visuaalisen muodon
täyttäen asiakkaan odotukset
tai jopa ylittäen ne.

Tutustu töihin:Inhimillinen brändintekijä

Haltioidun kauneudesta. Ja erityisesti sellaisesta, joka syntyy kuin vahingossa. Usein tällaista näkee luonnossa tai lasten kanssa touhutessa.

Asiakkaiden kokemuksia Cuviosta:

Cuvio tietää, miten brändille luodaan asiakasta puhutteleva sielu ja visuaalinen ilme. Cuvion Tiia-Leena on näkemyksellinen ja monitaitoinen brändimarkkinoinnin strategi, joka kykenee hahmottamaan sekä suuria kokonaisuuksia että tukemaan niitä huolellisesti harkituilla yksityiskohdilla. Tiia-Leenan kanssa työskentely on tehokasta, mutkatonta ja vaivatonta. Hän hän vie projektit jämäkästi maaliin saakka. Suosittelen lämpimästi!

Annikka Impiö, Digimarkkinointivalmentaja, Verkotu Solutions Oy

Tiia-Leenan näkemys, osaaminen ja tinkimättömään lopputulokseen pyrkiminen nopeasti, muttei hätiköiden, ovat niitä asioita miksi on ollut mahtavaa tehdä hänen kanssaan töitä jo toisen ison projektin osalta. Eka oli Jukkatalon brändin täydellinen uudistaminen joku vuosi sitten.

Mikko Tahkola, Fodelia Oyj

Tiia-Leena suunnitteli meidän sivut 2015 ja 2020. Palvelu on ollut ystävällistä ja moniin kiperiinkin kysymyksiin olemme saaneet aina asiantuntevia vastauksia. Suosittelemme lämpimästi hänen ammattitaitoaan!

Paula Eriksson Sessans' ald

Yhteistyökumppanina luotettava ja ammattitaitoinen. Jos jotain on sovittu tehtäväksi, siitä pidetään kiinni. Tässä ajan myötä olen oppinut arvostamaan yhteistyökumppaneissa tätä piirrettä erityisesti.

Ulla Paukkunen, Seoptimi

Cuviolla on silmää seesteiselle ja tasapainoisella lopputulokselle.

Jukkatalo Oy

Tyyli ja tapa tehdä yrityksen ilmettä on huippua!

Tuomas Lahti, Eilola Oy

Lue uusimmat blogit

Lähetä viestiä tai soita,
niin jutellaan tarkemmin!

OTA YHTEYS
Lähetä sähköpostia
tiia-leena@cuvio.fi
tai soita
0407338622