Tekoäly ja yritysilme – hyödyt ja haitat

Onko tekoälystä hyötyä yritysilmeen suunnittelussa ja millaista? Entä mitä haittaa siitä voi olla? Tarkastelen tässä blogissa molempia näkökulmia ja kerron, millaisia huomioita olen itse tekoälyä käyttäessäni tehnyt.

Tekoäly on tuonut lukuisia sovelluksia graafisen suunnittelun ja koko viestinnän suunnittelun tueksi. Niiden käyttö on helppoa ja nopeaa, vaikkei markkinointiviestinnän ja graafisen suunnittelun kokemusta aiemmin olisikaan.

Täysin mutkatonta tekoälyn hyödyntäminen ei kuitenkaan ole.

Olen tehnyt yli 20 vuoden ajan töitä brändisuunnittelun ja visuaalisen viestinnän parissa. Siinä missä teknologia on aiemmin tehostanut suorittavaa työtä, sitä voi tänä päivänä hyödyntää myös luovan työn suunnittelussa.

Kokosin hyödyt ja haitat kaikille teille, jotka teette työtänne yritysilmeiden ja viestinnän parissa kummallakin puolella pöytää: Joko suunnittelijoina tai työn tilaajina.

Ensin hyödyt:

Tekoälyn hyödyt visuaalisen ilmeen suunnittelussa

Tehokkuus ja nopeus

Tekoäly voi nopeuttaa tiettyjä suunnitteluprosesseja, kuten värimaailman valintaa, typografian suunnittelua ja elementtien asettelua. Laadukkaiden suunnitelmien ja kehotteiden luomiseen tarvitaan kuitenkin laadukasta tietoa ja taitoa. Tekoälyllä tehtyjen tuotosten arvioinnille ja laadun valvonnalle kannattaa varata aikaa. Myös kriittistä arviointikykyä tarvitaan. On hyvä kysyä itseltään: Valitsisinko tämän ehdotuksen tietämättä, kuka tai mikä sen takana on?

Data-analyysien teko ja -hyödyntäminen

Tekoäly voi analysoida nopeasti suuriakin määriä dataa esimerkiksi asiakasryhmiä tutkittaessa. Muunmuuassa ostajapersoonat on määriteltävissä nopeammin tekoälyn avulla. Tämä voi auttaa luomaan visuaalisia ilmeitä, joilla voi tavoittaa kohdeyleisönsä paremmin.

Viestinnän personointi eri kohderyhmille

Tekoälyn avulla voidaan luoda räätälöityjä suunnitelmia suuremmalle käyttäjäjoukolle heidän tarpeensa ja motivaationsa huomioiden. Kriittisyys ja lähteiden tarkastaminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeitä muistaa tässäkin vaiheessa. Omaa älyä saa ja tulee käyttää asiakasymmärrystä kartutettaessa ja viestinnän kärkiä suunniteltaessa. Mikään ei pilaa niin tehokkaasti hyvää mainetta kuin harhaan johtava viestintä.

Luovuuden tuki

Tekoäly voi tarjota uusia näkökulmia ja ideoita, jotka voivat inspiroida suunnittelijoita ja auttaa heitä rikkomaan perinteisiä ajattelumalleja. Parhaimmillaan tekoälysovellukset boostaavat ihmistenkin luovuutta!

Kustannustehokkuus

Automaattiset suunnittelutyökalut voivat tehdä prosessista kustannustehokkaamman. Kuitenkin on hyvä huomioida, että kustannustehokkuuden rinnalla on tärkeä arvioida työn laatua. Toimiiko yritysilme sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti? Valitsisitko tekoälyn luoman tuotoksen tietämättä, että se on edullinen?

Loin ensin DALLE-3:lla kuva tekoälyapulaisesta, joka auttaa suunnittelijaa työssään.

Kuva ei miellyttänyt eikä tuntunut omalta. Piirsin sitten oman tekoälyapulaiseni rinnalleni sellaisena, kuin itse sen visioin.

Ja sitten haitat

Tekoälyn haitat visuaalisen ilmeen suunnittelussa

Luovuuden rajoittuminen

Vaikka tekoäly voi tuottaa luovia ehdotuksia, se rajoittuu siihen, mitä se on ohjelmoitu ymmärtämään ja tuottamaan. Näin ollen se ei välttämättä pysty vastaamaan ainutlaatuisten tai innovatiivisten visioiden tarpeisiinne.

Henkilökohtainen kosketus on ohut tai puuttuu

Tekoäly ei voi korvata inhimillistä kosketusta ja intuitiota, jotka ovat olennaisia brändin persoonallisuuden ja emotionaalisen vetovoiman luomisessa. Viestinnän ilme ja tyyli jäävät herkästi kylmiksi tai muovisiksi.

Riippuvuus teknologiasta "tyhmentää" tekijän

Yritysilmeen suunnittelun ulkoistaminen tekoälylle voi johtaa riippuvuuteen teknologiasta ja vähentää suunnittelijoiden omia taitoja ja osaamista.

Kannustan lämpimästi harrastusten pariin, jossa voi luoda jotain uutta ihan fyysisesti. Se auttaa pois riippuvuussuhteesta tai estää sellaisen syntymisen.

Yksityisyys ja etiikka

Tekoälyn käyttö suunnittelussa voi herättää huolta tietosuojasta ja yksityisyydestä, erityisesti kun se analysoi käyttäjätietoja. Myös tekijänoikeuskysymykset puhuttavat. Kuka omistaa tekijänoikeudet tekoälyn luomaan kuvaan tai logoon?

Itse en koskaan suunnitteluta logoja tekoälyllä. Haluan tietoisesti välttää saamasta liian rajaavia ja yleistäviä ideoita luodessani yritykselle identiteettiä.

Vaikeus erottua muista

On olemassa riski, että tekoälypohjaiset suunnittelutyökalut tuottavat samankaltaisia tuloksia, mikä voi johtaa brändien yhdenmukaistumiseen ja erottuvuuden puutteeseen. Maltti onkin valttia, myös tekoälyä hyödynnettäessä. Edullinen tai peräti ilmainen voi tulla kovin kalliiksi.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn hyödyntäminen yritysilmeen suunnittelussa voi tarjota merkittäviä etuja ammattilaisen ohjauksessa.

Tekoälystä kirjoitetaan ja puhutaan paljon. Pelko siitä, että se korvaa ihmisen ja luovan alan työt, on silti turha. Tekoälyn haitat liittyvät enimmäkseen siihen, että analyysi lopputuloksesta jää tekemättä tai laadun arviointiin ei ole tarpeeksi osaamista.

Pidän sanoista tukiäly ja luovuuden tuki. Ne kertovat, kuka luovuutta ja älyä johtaa sekä lopputulosta arvioi. Ammattilaisten asiantuntemus, luovuus ja kokemus yhdistettynä tekoälyn nopeuteen, tehokkuuteen ja suorituskykyyn luovat mielestäni vahvimman perustan vaikuttavalle yritysilmeelle sekä kaikelle viestinnälle.

Omassa suunnittelutyössäni olen huomannut seuraavaa: Kun tekoäly luo kohtalaisen helposti keskinkertaisia tuotoksia, se kannustaa kehittämään omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä entisestään.

Tekoäly siis buustaa ihmisen luovuutta – ja se on hyvä se!

Miten omasta luovuudestaan voi huolehtia?

Missä luovuus ylipäätään syntyy? Itse koen sen tapahtuvan enimmäkseen muualla kuin prompteja* tekoälysovelluksessa naputellessani. (*prompti = kehote, jolla tekoälysovelluksessa voi luoda sisältöjä ja graafisia ilmeitä.)

Missä opitaan uimaan, ellei vedessä? Miten opitaan uusi kieli? Kieltä kuunnellessa tai puhuttaessa. Kuinka voi oppia soittamaan pianoa? Vain käytännössä - eli laittamalla sormet koskettimille ja opettelemalla nuotit.

Luovuus on lihas. Uskon, että kaiken uuden oppiminen, soveltaminen ja luominen syntyy silloin, kun apuvälineitä on mahdollisimman vähän.

Itselleni taideharrastus ja luonnossa liikkuminen toimivat parhaina luovuuden lähteinä. Niiden rooli luovassa työssä - tai ihan kaikessa työssä - on suuri.

Mutta tekoäly – se on ihan mukava kaveri, kun sen ottaa apulaiseksi!


Tiia-Leena Haataja,
brändisuunnittelija

Heräsikö ajatuksia tai kysymyksiä?
Lähetä viestiä tai soita niin jutellaan lisää!

Kiitos viestistäsi. Se on lähetetty.
Tapahtui virhe, kun viestiäsi yritettiin lähettää. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.

Voit myös lähettää sähköpostia

tiia-leena@cuvio.fi

tai soittaa

0407338622